curabis.dk > ERP > Modern Workplace for ERP
  • super
  • ERP
  • Ingen kommentarer

Modern Workplace for ERP

Udviklingen var allerede godt i gang, men nedlukningen af store dele af samfundet på grund af Covid 19 har sat en tyk streg under hvor vigtig fleksible arbejdspladser er for en virksomhed. Coronakrisen har demonstreret, at det er absolut muligt at erstatte traditionel kontortid helt eller delvist med effektiv hjemmearbejde.

Men en fleksibel arbejdsplads er ikke kun et spørgsmål om at kunne arbejde hjemmefra versus på kontoret – det handler i den grad også om at råde over de rette IT-hjælpeværktøjer samt hvorvidt værktøjerne understøtter hinanden og gør den enkelte medarbejders arbejde lettere, mere inspirerende og i sidste ende mere produktivt.

IT-trivsel betyder noget

En driver for mig når vi taler outsourcing af IT, herunder forretningssystemer som eksempelvis Dynamics 365 Business Central, har gennem mange år været convenience. Forstået som summen af høj datasikkerhed, standardisering, let supportadgang, nem etablering af nye arbejdspladser, fleksibel og lineær forbrugsafregning samt selvfølgelig løbende adgang til sparring, specialister og beredskab skulle uheldet være ude. Ofte kan man tillægge at det handler om at effektivisere organisationen og dermed den enkelte medarbejder.

Men hvad vi glemmer i opremsningen er, at effektivitet i høj grad kommer af frivillighedens vej – via god arbejdstrivsel, her tænkt som den IT-mæssige del af arbejdstrivslen. Og IT- trivsel skabes via tilgang til de rigtige økosystem af IT hjælpeværktøjer – i form af at give medarbejderen muligheder for at tænke frit og være kreativ, arbejde sømløst mellem eksempelvis Business Central, Outlook, Officepakken og PowerBI, have let adgang til at kommunikere og dele information med kollegaer og samarbejdspartnere m.v.

En uforstyrret arbejdsdag hvor det reelt er underordnet hvor du fysisk sidder, og (næsten) også er underordnet om du arbejder via PC, browser eller tablet. En sådan arbejdsplads er det jeg forstår som Modern Workplace for ERP.

Skru ned for storrums-kontoret…

Når vi nu i gentagne undersøgelser hører at storrumskontoret, med støj, ringe indeklima og utallige afbrydelser bestemt ikke altid er lykken – hvorfor så fortsætte med at presse flere kollegaer ind på de dyre kvadratmeter?

Dertil kommer den bevidstløse vanetænkning omkring arbejdstider der medfører uendelig mange spildte timer og ressourcer på transport mellem hjem og arbejdsplads, ligesom drift og lokaleleje udgør en betydelig omkostning for arbejdsgiveren.

... og op for kreativitet og trivsel

Teknologien er moden – Covid 19 viste at medarbejderne er klar til at arbejde ud fra andre strukturer end de traditionelle – jeg tror på at den fremtidige attraktive arbejdsplads defineres af de virksomheder der kan tilbyde den rette balance mellem hjemmearbejde og kontortid båret af den rette sammensætning af IT-hjælpeværktøjer.

Author: super

Skriv et svar